Bs Nguyễn Đặng Duy chia sẻ về thể thao đúng cách | Nhà Thương GNH . com


Bs Nguyễn Đặng Duy chia sẻ về  thể thao đúng cách | Nhà Thương GNH . com 

* Thể thao phù hợp với sức khoẻ = Giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn .
* Thể thao gắng sức = Lao động khổ sai = Nguy hại sức khoẻ

- Bs Nguyễn Đặng Duy -
Chia sẻ điều đúng đắn !


Post a Comment

0 Comments