Chia sẻ cách ' Ít bị phụ thuộc vào thức ăn ' của Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY
Chia sẻ cá nhân : Cách Duy rèn luyện nội lực của sự chấp nhận . Đã thực hành được 8 tháng thấy hiệu quả . Ngày trước Duy cũng ăn uống cầu kỳ , mâm bàn nghi thức , cơm bưng nước rót , lựa chọn món ăn ngon ... Khi vô minh , cứ xem các kiểu cách đó là ' Giỏi , là đẳng cấp ... ' . Khi hành Thiền và nghe Pháp , có biết được đoạn ' Khất thực ' trong Hạnh Đầu Đà ( Ăn bất cứ thứ gì có mà không phụ thuộc vào thức ăn đó ) , tự nhiên cảm thấy đó mới chính là ' Sức mạnh thật sự ' . Và mình đã tìm ra cách rèn cá nhân như sau : Mình không tự mua , tự gọi thức ăn nữa . Mà mình sẽ ăn thức ăn mà người khác ( khách hàng ) gọi , và ăn thức ăn người nhà mua ( không gợi ý mua gì nữa ) , và sẵn sàng ăn thức ăn còn dư trong bếp . Khi ăn , Duy lấy 1 cái tô và cho thức ăn vào đó , ăn hết trong tô thì thôi ( Áp dụng giống Khất thực ) ... Bất ngờ , sau 8 tháng nay , Duy đã tương đối tiến bộ ít bị vướng mắc vào thức ăn , menu quán ăn và ko còn yêu cầu cách chế biến nào nữa . 
* NẾU YÊU THÍCH ' SỨC MẠNH NỘI LỰC ĐÍCH THỰC ' BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO NHÉ ! 

 - Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com 
Chia sẻ điều đúng đắn ! 

Post a Comment

0 Comments